Awb Bip Kennisgeving

De bekendmaking van besluiten voor een of meer belanghebbenden gebeurt door toezending of uitreiking aan hen onder wie de aanvrager. (Zie artikel 3:41, lid 1, Awb.)