Wabo Aanvraag VVGB

Het bevoegde gezag stuurt het bestuursorgaan, dat bevoegd is tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen, een exemplaar van de aanvraag. (Zie artikel 3.11, lid 1, Wabo.)