Wabo Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op aanvraag

De verlenging van de termijn waarbinnen het bevoegde gezag op de aanvraag beslist bedraagt ten hoogste zes weken. Deze termijn kan het bevoegde gezag hoogstens een keer verlengen als hij dit motiveert aan de aanvrager. (Zie artikel 3.12, lid 8, Wabo.)