Wabo Beslissing op aanvraag Reactie op zienswijze

Het bevoegde gezag betrekt bij de beslissing op de aanvraag de ingebrachte adviezen en naar voren gebrachte zienswijzen. (Zie artikel 2.14, lid 1, onder a, onder 4, Wabo.)