Wabo Aanvraag Bevestiging aanvraag

Het orgaan waarbij de aanvraag binnenkomt stuurt de aanvrager een bewijs van ontvangst. (Zie artikel 3.1, lid 2, Wabo.) Daarna stuurt het bevoegde gezag een bericht waarin staat dat het bevoegd is tot het beslissen op de aanvraag en welke procedures gelden. (Zie artikel 3.1, lid 3, Wabo.)