Resultaat Beslissing op aanvraag Omgevingsvergunning van rechtswege

Als het bevoegde gezag niet op tijd een besluit neemt geldt de beschikking van rechtswege.