Resultaat Bezwaar Beslistermijn en bob

Het bevoegde gezag beslist normaal binnen zes weken op het bezwaarschrift. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af.