Resultaat Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op de aanvraag

Het bevoegde gezag besluit normaal binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af.