Resultaat Beslissing op aanvraag Reactie op zienswijzen

Het bevoegde gezag betrekt bij de beantwoording van de zienswijzen alle belangrijke informatie. Deze beantwoording is een motivering van het besluit.