Wabo Bip Kennisgeving

Het bevoegde gezag doet zo snel mogelijk mededeling van de beschikking. (Zie artikel 3.9, lid 1, onder a, Wabo.) Het stuurt een afschrift van de beschikking toe aan relevante bestuursorganen en personen. (Zie artikel 6.13, lid 1, Bor.)