Wro Beroep Voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8.4 Wro). Als dit gebeurt binnen de beroepstermijn treedt het besluit nog niet in werking (artikel 8.4 Wro).