Wro Voorbereiding Kennisgeving

De regels voor kennisgeving uit de Awb zijn van toepassing. Bovendien geven burgemeester en wethouders (ook elektronisch) aan of sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen (art. 1.3.1 Bro).