Resultaat Vaststelling Reactie op zienswijzen

De beantwoording van de zienswijzen door burgemeester en wethouders dient als motivering van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld.