Bestemmingsplan met Milieueffectrapport en procedurele versnellingen Chw

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan waarbij men een Milieueffectrapport moet opstellen en waarop de procedurele versnellingen van de Chw van toepassing zijn. Deze informatie wordt weergegeven op twee manieren:

  • een stapsgewijze procedureweergave (hier kunt u zien hoe en op welke manier de procedure is opgebouwd);
  • een compleet overzicht van de procedure (hier vindt u in het kort alle relevante handelingen).

U vindt hier geen informatie over: