Structuurvisie

In de structuurvisie wordt de visie op het ruimtelijk beleid door gemeente, provincie of het Rijk voor (delen van) het grondgebied of voor bepaalde aspecten beschreven. Hierin vertelt het bevoegd gezag bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, waar de natuur behouden blijft of waar de economische structuur versterkt moet worden.

U vindt hier algemene informatie over de Structuurvisie en over de procedurele aspecten.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?