Veiligheid en Activiteitenbesluit

Het aspect veiligheid is van belang bij verschillende activiteiten. Zowel in hoofdstuk 3 als in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit- en de regeling. Externe veiligheidsafstanden ter bescherming van de omgeving staan in het Activiteitenbesluit. De meeste andere veiligheidseisen staan in de Activiteitenregeling. Vaak wordt verwezen naar NEN normen en PGS of BRL richtlijnen.