Veiligheidsvoorschriften voor de opslag van ontplofbare stoffen

Werkingssfeer

Onderstaande tabel geeft de vindplaats en werkingssfeer voor het opslaan van ontplofbare stoffen:

Vindplaats
Activiteit Activiteitenbesluit Activiteitenregeling
Opslaan van vuurwerk en andere ontplofbare stoffen § 4.1.2 § 4.1.2
Binnenschietbanen § 3.7.1 § 3.7.1
Buitenschietbanen § 3.8.3 § 3.8.2
Traditioneel schieten § 3.7.2 § 3.7.2
Ontplofbare stoffen bij defensie § 3.4.10 § 3.4.10
Werkingssfeer
Activiteit Bor bijlage 1 Type C/vergunningplicht
Opslag consumentenvuurwerk C Categorie 3.6 - a t/m c > 10.000 kg*
> 25 kg theater of in beslag genomen*
Kruit

C Categorie 3.6 - d en e

> 1 kg zwart of 50 kg rookzwak**, behalve defensie
Noodsignaal C Categorie 3.6 - f > 50 kg explosieven***, behalve defensie
Munitie, hagelpatronen of schiethamers C Categorie 3.6 - g en h > 250.000 stuks, behalve defensie
Andere ontplofbare stoffen C Categorie 3.6 - i

altijd, behalve pyrotechnisch speelgoed

Vuurwapens C - Categorie 17.3

vergunningplicht behalve:

  • traditioneel schieten
  • binnen met een kaliber < 0,5 inch of historische vuurwapens
  • defensie
  • sport of recreatie
Schietterrein defensie C - Categorie 29.3 > 3 miljoen schoten per jaar