Gebruik eerder gemaakte Basisnet berekening

Vraag

Kan ik eerder uitgevoerde berekeningen gebruiken (Basisnet) voor de verantwoording van het groepsrisico bij de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in mijn gemeente?

Antwoord

De berekeningen in het kader van de uitwerking van het basisnet zijn sterk verouderd.

Als er voor het vaststellen van de bestemmingsplan de berekening van het groepsrisico nodig is, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om de nieuwe berekening uit te voeren en de hoogte van het groepsrisico vast te stellen. Het is belangrijk om daarbij de actuele stand van zaken mee te nemen.