Welke maatregelen worden getroffen bij een overschrijding van het risicoplafond?

Vraag

Welke maatregelen worden getroffen bij een overschrijding van het risicoplafond?

Antwoord

Met welke maatregelen een eventuele overschrijding van een risicoplafond wordt voorkomen of teniet gedaan, valt niet vooraf te zeggen. Dat is onder andere afhankelijk van het overleg met de sector (vervoerders, verladers en infrastructuurbeheerders). Mogelijke maatregelen zijn onder andere:

  • vervoer via een andere route
  • extra veiligheidsmaatregelen aan het materieel
  • extra logistieke veiligheidsmaatregelen
  • extra veiligheidsmaatregelen aan de infrastructuur
  • vervoer via een andere modaliteit.

Omdat  de plafonds voor het vervoer zijn uitgedrukt in eenheden van risico en niet in vervoershoeveelheden, maken extra veiligheidsmaatregelen meer vervoer binnen hetzelfde risicoplafond mogelijk. Dit stimuleert (veiligheid)innovatie in de sector.

Stel: het overleg met de sector over het vrijwillig treffen van maatregelen leidt niet op tijd tot het wegnemen of verlagen van de (dreigende) risico-overschrijding. De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan dan als laatste redmiddel een routeringsbesluit nemen. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen over bepaalde routes verboden.