Wanneer groepsrisico beoordelen

Groepsrisico hoeft slechts beoordeeld te worden bij bepaalde in artikel 12 en 13 bevi genoemde besluiten.

Relevante overwegingen

2.4. Appellante stelt voorts dat verweerder in strijd met het Bevi geen verantwoording van het groepsrisico heeft gegeven. Zij stelt dat binnen de voor het groepsrisico geldende risicocontouren zich kwetsbare objecten bevinden, terwijl het groepsrisico ook van belang is voor de plannen die zij heeft voor de ontwikkeling van haar eigen aangrenzende terrein.

2.4.1. Dit betoog slaagt ook niet. De artikelen 12 en 13 van het Bevi, opgenomen in paragraaf 5 (Verantwoording van het groepsricico), verplichten het bevoegd gezag om bij een aantal besluiten op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening en bij een besluit over het op aanvraag verlenen van een milieuvergunning - kort weergegeven - het groepsrisico bij de motivering te betrekken. Nu het thans niet gaat om één van deze besluiten, verplicht het Bevi, anders dan appellante betoogt, niet tot het bij de motivering betrekken van het groepsrisico.

Vindplaats: ABRvS 200607782/1 Harderwijk 4 april 2007