Indienen veiligheidsrapport wanneer

Vraag

Wanneer moet een bestaande hogedrempelinrichting, waar voor 8 juli 2015 een actueel veiligheidsrapport aanwezig was, een nieuw Veiligheidsrapport indienen?

Antwoord

Een exploitant van een bestaande hogedrempelinrichting moet op grond van artikel 10 van Brzo 2015 voor 1 juni 2016:

óf een compleet veiligheidsrapport indienen

óf die delen van het veiligheidsrapport verstrekken die gewijzigd zijn vanwege Brzo 2015 in een begrijpelijke vorm bij het bevoegd gezag.

In artikel 9 tot en met 15 van de Rrzo staan aanvullende eisen ten aanzien van het veiligheidsrapport.