Termijn aanvullende inspectie

Vraag

Wanneer start de termijn van zes maanden voor een aanvullende inspectie (artikel 13, lid 15)?

Antwoord

De toezichthouder moet binnen zes maanden na de eerste constatering een inspectie uitvoeren. Dit moet om na te gaan of het tekort is opgeheven en/of het gevaar is geweken.