Overgangstermijnen

Vraag

Wat is er geregeld met overgangstermijnen voor nieuwe, bestaande en andere inrichtingen?

Antwoord

Een bestaande inrichting is een bedrijf waarop het Brzo 1999 van toepassing was zonder een wijziging van indeling in lagedrempelinrichting (PBZO) of hogedrempelinrichting (VR).

Een nieuwe inrichting is een inrichting die:

 • door wijzigingen in het bedrijf Brzo wordt of;
 • in bedrijf werd gesteld of gebouwd op of na de dag van inwerkingtreding van BRZO 2015 of;
 • een lagedrempelinrichting is die na inwerkingtreding van BRZO 2015 een hogedrempelinrichting werd of omgekeerd, door wijzigingen van installaties of activiteiten die leiden tot een wijziging van de lijst van de gevaarlijke stoffen.

Een andere inrichting is een bedrijf dat door wijzigingen in de indeling/classificatie van stoffen Brzo-plichtig wordt of waarbij een andere drempelwaarde van toepassing wordt.

Voor de verschillende inrichtingen zijn de volgende (overgangs)termijnen opgenomen:

Indienen kennisgeving en preventiebeleid:

 • voor nieuwe inrichtingen: bij de aanvraag om een omgevingsvergunning
 • voor bestaande inrichtingen: voor 8 juli 2016
 • voor andere inrichtingen: voor 8 juli 2016

Indienen veiligheidsrapport (hogedrempelinrichting):

 • voor nieuwe inrichtingen: bij de aanvraag om een omgevingsvergunning
 • voor bestaande inrichtingen: voor 1 juni 2016
 • voor andere inrichtingen: voor 8 juli 2017

Opstellen intern noodplan (hogedrempelinrichting):

 • voor nieuwe inrichtingen: binnen een redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling of vóór wijzigingen die leiden tot een aanpassing van de lijst van de gevaarlijke stoffen
 • voor bestaande inrichtingen: voor 1 juni 2016
 • voor andere inrichtingen: voor 8 juli 2017

Bij nieuwe inrichtingen kan het hierbij ook gaan om een revisievergunning of een wijzigingsvergunning. Het begrip nieuwe inrichtingen in het Brzo 2015 is ruimer dan in het normale spraakgebruik. Een lagedrempelinrichting die hogedrempelinrichting wordt of andersom kan volgens het Brzo 2015 een nieuwe inrichting zijn. Zie toelichting hierboven.

De termijn voor bestaande en andere inrichtingen geldt niet als de gegevens: eerder zijn ingediend of opgesteld én voldoen aan Brzo 2015 én ongewijzigd zijn.