Inhoud gewijzigde delen veiligheidsrapport

Vraag

Welke gewijzigde delen op het veiligheidsrapport moet een hogedrempelinrichting die op 8 juli 2015 een actueel veiligheidsrapport had, indienen voor 1 juni 2016?

Antwoord

De gewijzigde delen van het veiligheidsrapport gaan in ieder geval over de volgende onderwerpen (de lijst is niet limitatief):

  • Een uitgebreidere beschrijving van procedés. Vooral de werkwijzen. Als dit van toepassing is rekening houdend met de beschikbare informatie over beste praktijken.
  • Een uitbreiding van de beschrijving van de scenario’s met externe oorzaken (domino) en natuurlijke oorzaken (overstromingen en aardbevingen).
  • De lijst van de gevaarlijke stoffen, gebaseerd op CLP (Seveso III, bijlage II, punt 3)
  • De beschrijving van de aangepaste VBS elementen (Seveso III, bijlage II, punt 1)
  • Op basis van de beschikbare informatie, identificatie van naburige inrichtingen, alsmede andere bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, zones en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van, of het risico op of de gevolgen van een zwaar ongeval en domino-effecten kunnen verhogen; (Seveso III, bijlage II, punt 2 onder c)
  • Evaluatie van ongevallen en incidenten uit het verleden waarbij dezelfde stoffen en procedés werden gebruikt, beschouwing van de daaruit getrokken lessen en expliciete vermelding van specifieke maatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen; (Seveso III, bijlage II, punt 4 onder c)

In artikel 9 tot en met 15 van de Rrzo staan aanvullende eisen over het veiligheidsrapport.

Deze gewijzigde delen moeten volgens artikel 10 lid 10 op dezelfde manier worden beoordeeld als het volledige Veiligheidsrapport. Het bevoegd gezag en de toezichthouders beoordelen de gewijzigde delen in relatie tot het veiligheidsrapport dat al aanwezig is.