Eisen aan PBZO-document

Vraag

Waaraan moet het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) voldoen?

Het PBZO moet voldoen aan artikel 7, lid 1, 2 en 6 Brzo 2015. Volgens lid 6 voert de exploitant het PBZO uit met een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Dat VBS voldoet aan de elementen van bijlage III bij de Seveso-richtlijn (pdf, 203 kB) en artikel 4 en artikel 5 van de Rrzo. De exploitant moet nagaan of het PBZO-document voldoet aan deze eisen.