Handhaven VBS andere inrichting

Bij een andere inrichting waar sinds 8 juli 2015 het Brzo 2015 van toepassing is, is vastgesteld dat het 'toezicht op de prestaties' onvoldoende (of niet) is gedocumenteerd en geïmplementeerd. Het VBS is niet volgens artikel 7 lid 6 in samenhang met sub b onder vi van bijlage III Seveso III (2012/18/EU). Kan er nu gehandhaafd worden op de VBS-elementen?

Handhaven op de VBS-elementen kan bij deze inrichting na 8 juli 2016. Voor het hebben van het PBZO-document geldt voor andere inrichting een overgangstermijn van een jaar na het van toepassing worden van het Brzo 2015. Deze bedrijven hebben dus een jaar de tijd gekregen om het preventiebeleid op te stellen en in een PBZO-document vast te leggen. Handhaven op de VBS-elementen kan nadat het preventiebeleid is vastgelegd, of vastgelegd had moeten zijn.