Actuele Stoffenlijst

Vraag

Wat betekent 'actuele' bij actuele stoffenlijst in artikel 12, lid 1 Brzo?

Antwoord

In de toelichting op artikel 18 van het Rrzo is hierover het volgende opgenomen. 'De in artikel 12 van het besluit genoemde actuele lijst van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen moet voor de hulpverleningsdiensten van de overheid toegankelijk zijn.'

Hulpverleningsdiensten van de overheid hebben deze informatie over de aanwezige gevaarlijke stoffen nodig bij een daadwerkelijk zwaar ongeval. Een rampbestrijdingsplan bevat naar zijn aard geen detailinformatie over de actuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting.

Om deze reden is het van belang dat deze hulpverleningsdiensten in geval van een zwaar ongeval of (dreigende) ramp binnen de inrichting direct toegang hebben tot actuele informatie over:

  • de plaats
  • hoeveelheid en
  • eigenschappen

van de op dat moment aanwezige gevaarlijke stoffen en stoffen die op basis van aard en hoeveelheid een risico vormen.