Concept PGS 33-1 LNG nieuwe stijl gereed

Door de PGS-projectgroep is concept-PGS 33-1 gepubliceerd. PGS 33-1 gaat over afleverinstallaties voor LNG aan motorvoertuigen. LNG is vloeibaar gemaakt aardgas, ofwel Liquified Natural Gas (LNG). LNG wordt steeds vaker toegepast, zowel voor wegvervoer als voor binnenvaart. LNG is een meer duurzaam alternatief voor onder andere diesel of benzine.

PGS 33-1 is een richtlijn voor het ontwerpen, bouwen en functioneren van LNG vulstations. Hieronder vallen onder meer de ontwerpeisen die gelden voor de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidsafstanden belangrijk. Ook de bevoorrading en procedures die daarbij horen zijn beschreven.

De belangrijkste reden om PGS 33-1 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal).

Op de PGS-website treft u nadere informatie en uitleg over de mogelijkheden om commentaar op het concept in te dienen.


Uw onderwerpen