PGS 26 voor stallen CNG en LNG motorvoertuigen gereed voor commentaar

PGS 26 wordt aangepast. Deze PGS-richtlijn wordt hiermee omgezet naar de nieuwe stijl. Aanpassing is nodig voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). Een conceptversie van deze PGS-richtlijn is gereed voor commentaar.

De nieuwe titel van PGS 26 luidt: “CNG en LNG, veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen”. Een belangrijke inhoudelijke wijziging is dat de richtlijn naast CNG ook voor LNG van toepassing zal zijn. Daarbij gaat deze nieuwe richtlijn ook in op voertuigen die buiten gestald worden. De richtlijn geldt voor zowel voertuigen die wel aan het wegverkeer deelnemen als voor voertuigen die dat niet doen. PGS 26 geldt hiermee dus ook voor voertuigen zoals heftrucks en tractoren.

PGS-nieuwe stijl gaat uit van een nieuwe systematiek waarbij een risicobenadering een belangrijke rol speelt.

Op de PGS-website kunt u de conceptversie van PGS 26 downloaden. U treft hier nadere informatie over de mogelijkheden om commentaar in te dienen. U kunt tot uiterlijk tot 21 februari 2018 reageren.


Uw onderwerpen