Commentaar CCV-Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk

Het Vuurwerkbesluit wordt in 2019 aangepast. Eén van de aanpassingen is de verwijzing naar de CCV-richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk. Deze verwijzing komt in plaats van de verwijzing naar het memorandum 60.

CCV staat voor Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. Op 5 september 2017 is de Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk goedgekeurd door de CCV-commissie van Belanghebbenden.

Dit jaar is een nieuwe versie van de norm voor sprinklerbeveiliging NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 gepubliceerd. Het CCV stelt voor om de Richtlijn daar op aan te passen.

In de conceptversie van de Richtlijn (pdf, 802 kB) van 20 november 2018 zijn de aanpassingsvoorstellen zichtbaar gemaakt. Commentaar is mogelijk tot en met 15 januari 2019, via het commentaarformulier (doc, 64 kB).

Het CCV streeft ernaar, de verbeterde versie van de Richtlijn te publiceren voor het van kracht worden van het aangepaste Vuurwerkbesluit.