Correctie PGS 31

In de gepubliceerde PGS 31 versie 1.0 van april 2018 zitten enkele (tekstuele) fouten. Deze fouten zijn aangepast met PGS 31 versie 1.1. Die versie is sinds 28 oktober 2018 beschikbaar.

  • Het gaat vooral om verwijzingen naar de juiste voorschriften.
  • Voorschrift 2.2.13 is zo aangepast dat er alleen een onafhankelijke elektronische overvulbeveiliging (EOOB) toegepast kan worden.
  • In voorschrift 6.5.2 wordt voor het berekenen van de minimale interne afstanden voor enkelwandige opslagtanks niet meer verwezen naar SAFETI-NL. SAFETI-NL is alleen bedoeld voor het berekenen van externe veiligheidsafstanden.

Nieuwe versie