Handboek Omgevingsveiligheid

Afgelopen week kondigde het RIVM aan dat het op zijn website een conceptversie heeft gepubliceerd van het Handboek Omgevingsveiligheid. In het handboek vindt u nadere informatie over het omgevingsveiligheidsbeleid. Op dit moment zijn nog niet alle onderdelen van het handboek beschikbaar.

Informatie over omgevingsveiligheid

Het handboek geeft achtergrondinformatie over het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid. Met de kennis uit het handboek kunnen het bevoegd gezag, beleidsmakers en andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk motiveren.

Ook biedt het handboek methoden om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid. Een voorbeeld zijn de stappenplannen waarmee de aandachtsgebieden bepaald kunnen worden. Dit zijn gebieden waarbinnen aandacht nodig is voor bescherming tegen brand, explosie of gifwolk ten gevolge van een mogelijk ongeval met gevaarlijke stoffen. Daarnaast helpt het handboek bij het selecteren van maatregelen die zinvolle en haalbare bescherming kunnen bieden. Door deze methoden vast te leggen, kunnen overal in Nederland dezelfde technische toepassingen worden gebruikt.

Voorsorteren op de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland voor 2021. Op dat moment wordt toepassing van het gemoderniseerde omgevingsveiligheidsbeleid juridisch verplicht. Overheden hoeven echter niet te wachten met het toepassen van het beleid. Zij kunnen nu al voorsorteren op de Omgevingswet en het omgevingsveiligheidsbeleid. Enkele voorbeelden daarvan zijn in het handboek terug te vinden.

Conceptversie

Dit is de conceptversie van het Handboek Omgevingsveiligheid. De inhoud loopt vooruit op op de versie van de AMvB's die begin juli 2018 in het Staatsblad worden gepubliceerd. Dit betekent dat verwijzingen in het Handboek qua nummering en exacte bewoordingen nog kunnen afwijken van de AMvB's.