Lanceerstandaard vuurpijlen

De Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract) is aangepast. Voortaan is het verplicht vuurpijlen af te steken vanuit een lanceerstandaard.

Aanleiding

Om het letsel door consumentenvuurwerk verder te beperken, adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om de verkoop van vuurpijlen aan consumenten te verbieden. De OVV constateert dat vuurpijlen al jaren voor veel oogletsel en brandwonden zorgen en uitnodigen tot onveilig gebruik, bijvoorbeeld doordat vuurpijlen bedoeld of onbedoeld richting omstanders worden geschoten. Een verbod op vuurpijlen is pas redelijk als andere maatregelen niet werken.

Het RIVM adviseert een lanceerstandaard als maatregel bij het afsteken van vuurpijlen. Het gebruik van een stevige en stabiele lanceerstandaard bij het afsteken van vuurpijlen kan veel letsel voorkomen.

Doel

Het doel van de wijziging van de Ract is het terugdringen van letsel, veroorzaakt door vuurpijlen. Daarom staat er in de Ract  dat het voor verkopers van vuurwerk verplicht is om bij de verkoop van vuurpijlen een lanceerstandaard mee te leveren. Daarnaast staat er in het Ract dat het verplicht is om vuurpijlen vanuit een lanceerstandaard af te steken.

Als je als koper kunt aantonen dat je al een lanceerstandaard hebt is het leveren van nog een lanceerstandaard door de verkoper niet verplicht. Het aantonen kan bijvoorbeeld door het tonen van een kassabon.

Wat is een lanceerstandaard?

De definitie voor een lanceerstandaard is:
'een voorwerp dat geschikt is voor meervoudig gebruik en dat is geproduceerd om verschillende typen vuurpijlen vanaf zowel verharde als onverharde ondergrond stabiel verticaal de lucht in te schieten'.

Goedgekeurde lanceerstandaard

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) test de veiligheid en stabiliteit van de lanceerstandaard voor vuurpijlen. De resultaten van deze testen zijn in te zien via de ILT website. Vuurpijlen mogen niet verkocht worden zonder een goedgekeurde lanceerstandaard.