PGS 31 beschikbaar: nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 31 zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen  in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. De definitieve versie van de PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is nu te downloaden op de PGS-website.

In de PGS 31 zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan vloeibare brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:

  • ontwerpen
  • bouwen
  • gebruiken (in werking hebben)
  • onderhouden
  • inspecteren/herclassificeren van deze installaties.

Het doel van de regels uit de PGS 31 is om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren.

PGS 31 vult hiaat op

In de PGS 28, 29 en 30 zijn regels opgenomen waar de ondergrondse of bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen aan moet voldoen. Voor enkele aspecten van een tankinstallatie, bijvoorbeeld het ontwerp ervan, zijn de uitgangspunten van deze richtlijnen ook bruikbaar voor de opslag van overige chemicaliën. Maar voor andere aspecten zijn deze richtlijnen niet geschikt en dus was er behoefte aan een publicatie die regels stelt voor de opslag van deze overige  chemicaliën in tankinstallaties. Met de definitieve publicatie van de PGS 31 is dat hiaat nu opgevuld.

Nog niet als BBT aangewezen

De PGS 31 is (nog) niet is aangewezen in de Activiteitenregeling. De PGS 31 is ook nog niet is opgenomen als Beste Beschikbare Techniek-document in de bijlage van het MOR. Zie ook :

Modernere versie

Overigens is deze versie van de PGS 31 nog in de 'oude stijl’. Een moderniseringsslag  is naar verwachting eind dit jaar klaar. Voor meer informatie over de PGS 31 kunt u terecht op de website van de PGS projectorganisatie.