Aantal vuurwerkartikelen verboden voor consument

Consumenten mogen vanaf komende jaarwisseling een aantal vuurwerkproducten niet meer afsteken. Dit verbod geldt voor vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen (single shots). Vanaf 1 december 2020 mogen opslaglocaties voor consumentenvuurwerk deze producten niet meer op voorraad hebben. Er komt een subsidieregeling ter compensatie voor de kosten voor ondernemers.

Geen consumentenvuurwerk

Met deze regeling wordt de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract) per 1 december 2020 gewijzigd. De wijziging houdt in dat:

  • vuurwerk uit de categorie F3 (categorie staat op de verpakking)
  • knalvuurwerk (zoals rotjes, in bijlage 1 bij de Ract aangeduid als: Knalvuurwerk (bangers) en Knalstrengen (banger batteries)
  • knalstrengen (zoals Chinese matten)
  • enkelshotsbuizen (single shots, in bijlage 1 bij de Ract aangeduid als: Enkelschotsbuizen (bangers)
  • vuurpijlen

geen consumentenvuurwerk meer zijn.

De regels voor consumentenvuurwerk over verkoop, opslag en afsteken gelden niet meer. Dit betekent dat de artikelen niet meer mogen worden verkocht aan/of afgestoken door consumenten. Op een opslaglocatie voor consumentenvuurwerk mogen deze artikelen vanaf 1 december 2020 niet meer aanwezig zijn.

Aanleiding

Voor een betere balans tussen een feestelijke en een veilige jaarwisseling heeft het kabinet in de afgelopen jaren maatregelen getroffen. Het ging daarbij bijvoorbeeld om de verplichting van een lanceerstandaard bij vuurpijlen en het verplicht stellen van vuurwerkbrillen en afsteeklonten bij de verkoop van vuurwerk.

Het doel van deze maatregelen was het veilig afsteken van vuurwerk en daarmee een afname van de letselgevallen door vuurwerk. Helaas hebben de maatregelen onvoldoende effect. De volgende stap is om de vuurwerkartikelen die veel letsel en overlast veroorzaken te verbieden voor particulier gebruik.

In vervolg hierop heeft het kabinet eind 2019 en in het voorjaar besloten tot wijziging van het toegestaan consumentenvuurwerk. Komende jaarwisseling zijn knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschotsbuizen, vuurpijlen en F3 vuurwerk verboden.

Subsidieregeling voor vuurwerkverkopers

Voor winkeliers en vuurwerkbedrijven is op 7 september 2020 de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk vastgesteld. In oktober kunnen zij een subsidieaanvraag doen. Hiermee helpt de Rijksoverheid detailhandelaren met het opruimen van de restvoorraad verboden vuurwerk in hun winkels. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor vuurwerkbedrijven die dat vuurwerk ophalen en doorverkopen of vernietigen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk.