Komende jaarwisseling tijdelijk vuurwerkverbod

Het kabinet besluit tot een vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling. Dit vanwege de hoge druk op de zorg en de handhaving vanwege COVID-19. Het verkopen en afsteken van vuurwerk is tijdens oud en nieuw verboden. Uitzondering hierop is het fop- en schertsvuurwerk dat het hele jaar verkocht en afgestoken mag worden.

Tegemoetkoming voor de branche

De oorzaak van het tijdelijke verbod ligt in COVID-19. Mensen uit de vuurwerkbranche kunnen daarom bestaande COVID-19-compensatiemaatregelen voor ondernemers gebruiken. Daarbovenop krijgt de sector een vergoeding voor de veilige opslag van onverkocht vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties. Hiervoor trekt het kabinet in totaal zo’n 40 miljoen euro uit. Vanzelfsprekend mag vuurwerk alleen op veilige, speciaal hiervoor aangewezen locaties worden opgeslagen.

Fop- en schertsvuurwerk niet verboden

Het verbod geldt niet voor het zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes, sierfonteintjes of knalerwten. Fop- en schertsvuurwerk mag het hele jaar door worden verkocht en afgestoken.

Fop- en schertsvuurwerk levert weinig gevaar en geluid op. Het gaat om vuurwerk dat in een besloten ruimte of zelfs binnen gebruikt kan worden.

In Bijlage II van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (opent in nieuw venster) is opgenomen om welke artikelen het gaat.