Nieuw rekenprogramma Safeti-NL 8 voorgeschreven

Per 1 april 2020 is Safeti-NL versie 8 het nieuwe rekenprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van inrichtingen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Samen met de nieuwe versie van de software zijn ook de handleidingen voor risicoberekening voor Bevb en Bevi geactualiseerd.

De wijzigingsregeling Revi en Revb van 28 februari 2020 wijst Safeti-NL versie 8 aan als rekenprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van inrichtingen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Samen met de nieuwe versie van de software zijn ook de handleidingen voor risicoberekening voor Bevb en Bevi geactualiseerd. De wijzigingsregeling trad per 1 april 2020 in werking.

Handleidingen

De handleidingen zijn te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Handleiding risicoberekening Bevi 4.1 (concept) en Handleiding risicoberekening Bevb 3.0 (concept).

De uitkomsten van de risicoberekeningen vinden hun toepassing bij vergunningverlening en besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Vergunningsaanvragen en ontwerpen van een ruimtelijke ordeningsbesluit die ingediend zijn voor 1 april 2020 mogen nog een risicoberekening met Safeti-NL versie 6 bevatten. Procedures die starten vanaf 1 april 2020 moeten voor de risicoberekening gebruik maken van Safeti-NL versie 8.

Meer informatie

Inhoudelijke vragen over het werken met Safeti-NL kunt u stellen aan de helpdesk van het RIVM: