PGS 31 in Activiteitenregeling

De Activiteitenregeling is aangepast met de PGS 31: 'Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties'. Per 1 juli 2020 is de vernieuwde Activiteitenregeling van kracht.

Verwijzingen in Activiteitenregeling

In de Activiteitenregeling werd voor ADR klasse 5.1, 8 VG II en III stoffen, PER en polyesterhars verwezen naar PGS 30. Voor bepaalde organische oplosmiddelen in ondergrondse opslagtanks verwees de Activiteitenregeling naar PGS 28.

De reden was dat er geen specifieke PGS richtlijn bestond voor de opslag van andere gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in opslagtanks. Sinds 2018 is hier verandering in gekomen door het beschikbaar komen van PGS 31: Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

Nu is per 1 juli 2020 de Activiteitenregeling aangepast met voorschriften uit PGS 31.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

De gewijzigde Activiteitenregeling zal naar verwachting per 1 januari 2022, opgevolgd worden door het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bij de wijziging is daarom zoveel als mogelijk aangesloten op het Bal. Concreet betekent dit het volgende:

 • Voor ADR klasse 5.1 en ADR klasse 8 stoffen VG II en III staan in het Bal alleen bodemvoorschriften en geen verwijzingen naar PGS 31.
 • De PGS 31 gaat wel gelden voor:
  • Bovengrondse opslag van polyesterhars (≤10 m3) en PER (≤15 m3)
  • De ondergrondse opslag van genoemde organische oplosmiddelen
  • De bovengrondse opslag van benzine bij autodemontagebedrijven

Verbeterpunten vanuit veiligheidsoogpunt

Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er de volgende verbeterpunten:

 • Installatie volgens BRL K903 voor ADR klasse 5.1 en PER.
 • Niet meer handmatig peilen (nieuwe tanks)
 • Extra voorschriften over good housekeeping, logboek en het vullen van de opslagtank vanuit een tankwagen.
 • Aanhouden van afstand vanaf de opvangvoorziening van ontvlambare vloeistoffen tot aan brandbare objecten. Of het nemen van aanvullende maatregelen (brandmuur of blus- /koelvoorziening) als afstand niet mogelijk is.