PGS’en Nieuwe Stijl vastgesteld

Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft de PGS’en Nieuwe Stijl en PGS interim-versies (tussenversies) vastgesteld. De vastgestelde PGS’en hebben versienummer 0.2. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft de PGS'en vastgesteld na notificatie door de Europese Commissie. De Europese Commissie had geen commentaar.

De PGS-richtlijnen zijn voor de komst van de Omgevingswet omgezet in Nieuwe Stijl. Voor een aantal PGS-richtlijnen lukt het niet om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben. Voor deze PGS-en is er een interim-versie.

PGS’en Nieuwe Stijl

De volgende PGS'en Nieuwe Stijl zijn vastgesteld:

 • PGS 7 Vaste minerale anorganische meststoffen - Opslag
 • PGS 8 Organische peroxiden - Opslag
 • PGS 9 Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 – 100 m3
 • PGS 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • PGS 16 LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties
 • PGS 19 Propaan - Opslag
 • PGS 26 CNG en LNG - Stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen
 • PGS 28 Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen
 • PGS 29 Brandbare vloeistoffen - Opslag in verticale cilindrische tanks
 • PGS 30 Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties
 • PGS 33-1 Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen
 • PGS 35 Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen

PGS Interim-versies

De volgende PGS interim-versies zijn vastgesteld

 • PGS 12 Ammoniak - Opslag en verlading
 • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS 25 Aardgas-afleverstations voor motorvoertuigen
 • PGS 31 Overige gevaarlijke vloeistoffen – Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
 • PGS 33-2 Aardgas afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen

In het nieuwsbericht van de NEN staat meer informatie over het gebruik van de vastgestelde PGS'en.