Vuurwerkverkoop en COVID-19

Vanwege COVID-19 ('corona') houden we 1,5 meter afstand tot anderen. Vuurwerkverkooppunten zoeken naar mogelijkheden om tijdens de 3 toegestane verkoopdagen te voldoen aan deze onderlinge afstand.

Mogelijkheden die voldoen

  • ruimere openingstijden op de verkoopdagen
  • buiten de verkoopruimte een ruimte (bijvoorbeeld een tent) met dummy’s inrichten waar mensen kunnen kiezen of bestellen
  • mensen pas naar binnen laten als de  bestelling klaar is
  • werken met tijdssloten

Overleg hierover altijd vooraf met het bevoegd gezag. De regels hiervoor kunnen namelijk per gemeente verschillen (APV, winkeltijdenwet).

Mogelijkheden die niet voldoen

  • afgifte van vuurwerk op een andere locatie dan in de verkoopruimte onder bereik van het water van de automatische sprinklerinstallatie. Dus geen drive-through, afgifte in de kofferbak of buiten de verkoopruimte aan klanten bezorgen.
  • meer verkoopdagen naast 29, 30 en 31 december. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit ook aangegeven in de beantwoording van Kamervragen (blz. 9).