Vuurwerkcontrolelijsten PIM (Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving)

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving werkt samen met de vuurwerkinspecteurs van de Omgevingsdiensten (RUD's) en ILT aan een beter toezicht op vuurwerkopslag en evenementen waarbij vuurwerk wordt afgestoken. Eén van de instrumenten die zij eind 2013 ontwikkeld hebben zijn de specificaties voor gestandaardiseerde digitale vuurwerkcontrolelijsten.

Door de vuurwerkcontrolelijsten landelijk te uniformeren en als digitaal formulier aan te bieden kan de vuurwerkopslag worden getoetst. Ook kan het toezicht op een eenduidige en efficiënte wijze worden uitgevoerd. De controlelijsten zijn afgeleid van de bestaande regionale controlelijsten en in nauw overleg met vuurwerkinspecteurs opgesteld.

Leveranciers kunnen op basis van deze specificaties webformulieren bouwen voor vuurwerkcontrolelijsten.
De specificaties voor Controle vuurwerkopslag zijn nu beschikbaar:

Deze specificaties voor het toezicht op de opslag van consumentenvuurwerk kunnen op drie momenten worden ingezet:

  • Tijdens de voorcontrole (oktober - december). Voldoet de opslagruimte aan de daarvoor geldende eisen? Wordt het vuurwerk veilig opgeslagen? Is het vuurwerk - als de verkoopdagen naderen - veilig opgeslagen?
  • Tijdens de drie verkoopdagen in december.
  • Tijdens de nacontrole, na 1 februari.
    Dan wordt gecontroleerd of er nog vuurwerk aanwezig is en of de bijbehorende administratie in orde is.

Standaarden
Om de toezichtresultaten ook digitaal te kunnen uitwisselen zijn deze gebaseerd op het Informatiemodel Handhaving Milieu (RIHa).

Contact
Als u interesse heeft om met de controlelijsten aan de slag te gaan, neem dan contact op met Berend Timmer: berend.timmer@ictu.nl.