Rekenhulp LPG-tool

De LPG-rekentool is eind 2015 aangepast.

De LPG-rekentool is al jaren een erkend hulpmiddel om het groepsrisico van LPG-tankstations in standaardsituaties te bepalen. Op verzoek van het IPO is de LPG-rekentool eind 2015 uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: doorgaan met een bestaande berekening.

Sinds de lancering van de LPG-rekentool zijn er via relevant.nl en groepsrisico.nl duizenden berekeningen uitgevoerd aan LPG-tankstations door het hele land. Eerder moest bij een aanpassing van een gemaakte berekening steeds een nieuwe berekening worden uitgevoerd. Met de aanpassing krijgt iedere nieuw aangemaakte berekening een unieke berekeningscode. Hierdoor is het mogelijk om:

  • berekeningen op een later moment af te ronden
  • bestaande berekeningen aan te passen en/of uit te breiden op basis van nieuwe informatie.

Voordeel is dat invoergegevens bij een aanpassing niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd.

Naast deze functionele uitbreiding is de terminologie in de LPG-rekentool aangepast. Voorheen werd gesproken over Revi 2004 en Revi 2007. Dit leidde tot veel onduidelijkheden. Nu wordt gesproken over groepsrisicoberekeningen zonder en mét maatregelen uit het LPG-convenant. Hiermee is het voor gebruikers duidelijker welke berekeningsvarianten gebruikt kunnen worden.

Behoefte aan rekentool voor andersoortige risicobronnen?

IPO is nieuwsgierig of (en zo ja: hoe groot) er behoefte is aan een nieuwe rekentool voor andersoortige risicobronnen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15), propaanreservoirs of windturbines. IPO hoort graag jullie overdenkingen: voor welke risicobron(nen) vind jij een tool wenselijk en/of kansrijk? Laat het weten via helpdesk@groepsrisico.nl!