Verschillen periodieke inspecties

Vraag

Is het mogelijk dat de ene geaccrediteerde type A inspectie-instelling een ander oordeel geeft dan een andere geaccrediteerde type A inspectie-instelling?

Antwoord

nee, geaccrediteerde type A inspectie-instellingen met dezelfde scope zouden in dezelfde gevallen tot een zelfde oordeel moeten komen. Er behoort dus geen verschil te zijn tussen deze inspectie-instellingen. Mede om die reden schrijft de accreditatienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor dat type A inspectie-instellingen harmonisatieoverleg moeten voeren.

Omdat inspecteren mensenwerk is, blijft het mogelijk dat, binnen een zekere marge, er een verschil in oordeel kan ontstaan.

Vindplaats

  • PGS 15:2011 vs. 4.8.5
  • PGS 15:2016 vs. 4.8.8