Onderhoud of storingen

Vraag

Wat te doen als het Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussyteem (VBB-systeem) niet direct gereed is voor gebruik, bijvoorbeeld vanwege onderhoud of storingen? Welke maatregelen moeten op zo'n moment genomen worden om de veiligheid binnen de opslagvoorziening te waarborgen?

Antwoord

Een VBB-systeem moet 'bedrijf gereed' zijn wanneer in een opslagvoorziening beschermingsniveau 1 nodig is. In principe is een VBB-systeem altijd continu en volledig beschikbaar en in bedrijf. Maar vanwege preventief onderhoud en storingen aan het systeem zal dit in werkelijkheid niet kunnen worden gehaald. Het bevoegd gezag zal zo nodig aanvullende eisen stellen in de omgevingsvergunning voor de periode dat het systeem in storing of buiten bedrijf is.

Storingen en buiten bedrijfstelling moeten als afwijking van de omgevingsvergunning of bijzonder voorval gemeld worden bij het bevoegd gezag.

Vindplaats

  • PGS 15:2016  4.8.1
  • PGS 15:2011 4.8.1