Conformiteit en doeltreffendheid

Vraag

Is een inspectierapport voor een Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem) voor PGS 15 beschermingsniveau 1 met een 'NEE-conclusie' op 'Conformiteit' toegestaan?

Antwoord

Nee.

Voor brandbeveiligingsinstallaties voor PGS 15-opslagloodsen met beschermingsniveau 1 is door sommige inspectie A-instellingen een inspectierapport afgegeven met een NEE-conclusie op conformiteit en JA-conclusie op doeltreffendheid. In dat geval is het niet duidelijk of het VBB-systeem wel voldoet aan de gestelde eisen. In een inspectierapport mag slechts één conclusie worden vermeld. Het uitgangspuntendocument (UPD) is "de norm" voor het VBB-systeem en basis voor de keuring van de installatie door de inspectie-instelling. In het UPD kunnen ook, als noodzakelijk en acceptabel naar het oordeel van de inspectie A-instelling en het bevoegd gezag, afwijkingen van de gehanteerde normen voor een installatie zijn vastgelegd. Bij een NEE op conformiteit moet het bedrijf het UPD aanpassen of maatregelen nemen. Een aangepast UPD wordt vervolgens voor een beoordeling voorgelegd aan de type A inspectie-instelling en vervolgens goedgekeurd door het bevoegd gezag. Vervolgens kan een inspectierapport met een JA-conclusie op conformiteit en doeltreffendheid door de type A inspectie-instelling worden afgegeven.