Maximale opslag verdieping

Vraag

Welke hoeveelheid gevaarlijke stoffen mag ik maximaal opslaan op een verdieping volgens PGS 15?

Antwoord

In de PGS 15:2016 is in voorschrift 3.2.5 gesteld dat op een verdieping maximaal 500 kg of liter gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig mag zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in vloeroppervlak of brandcompartiment. Het totaal mag niet meer zijn dan 500 kg of liter. Er is geen maximale hoeveelheid per opslagvoorziening benoemd. Deze 500 kg of liter mag dus in 1 opslagvoorziening aanwezig zijn.

Als er gebruik wordt gemaakt van brandveiligheidsopslagkasten is in voorschrift 3.3.3 gesteld dat er op een verdieping maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten per brandcompartiment aanwezig mogen zijn. Als er dus meerdere brandcompartimenten op een verdieping aanwezig zijn mogen er per brandcompartiment 2 brandveiligheidsopslagkasten aanwezig zijn. Hierdoor is het mogelijk om meer dan 500 liter op een verdieping aanwezig te hebben, als de verdieping bestaat uit meerdere brandcompartimenten.

Wanneer alleen gevaarlijke stoffen ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II en III en/of klasse 9 zonder bijkomend gevaar worden opgeslagen, dan gelden deze voorschriften niet.

Vindplaats

PGS 15:2016 voorschriften 3.2.5 en 3.3.3

PGS 15:2011 voorschriften 3.2.10, .2.11, 3.10.3 en 3.10.4