LQ

Vraag

Wat zijn de ondergrenzen van de PGS 15 als gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden (LQ-verpakking) worden opgeslagen?

Antwoord

Het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen wordt door bijzondere bepalingen van hoofdstuk 3.3 ADR gedeeltelijk of geheel van de voorschriften van het ADR vrijgesteld. Deze vrijstelling is van toepassing als bij de positie van de overeenkomstige gevaarlijke goederen in kolom (6) van hoofdstuk 3.2 ADR, tabel A, de bijzondere bepaling is opgenomen.

Zijn gevaarlijke stoffen in een originele en gesloten LQ-verpakking opgeslagen (zie hoofdstuk 3.4 van het ADR)? Dan geldt een aanvullende vrijstelling tot in totaal de dubbele hoeveelheid van de in tabel 'te hanteren ondergrenzen en vrijstellingen' genoemde ondergrenzen.

De dubbele hoeveelheid mag ook worden toegepast op gevaarlijke stoffen die vallen onder regime van vrijgestelde hoeveelheden (zie hoofdstuk 3.5 van het ADR).

Vindplaats

  • PGS 15:2016 tabel 1.2
  • PGS 15:2011 tabel 1.2