Ventilatie

Vraag

Hoe zorg je voor natuurlijke ventilatie op de buitenlucht bij een inpandige bouwkundige opslagvoorziening volgens PGS 15 waarbij één zijde de buitengevel vormt?

Antwoord

Het inpandige ventilatiekanaal zal op de buitenlucht moeten uitmonden. Het mag nooit inpandig uitmonden. Ook niet als de inpandige opslagplaats zich binnen een veel groter gebouw of loods bevindt. Of er ventilatie nodig is, moet worden onderzocht in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Vindplaats

  • PGS 15:2016 paragraaf 3.9
  • PGS 15:2011 paragraaf 3.7