Codering Wabo, Arbo

Vraag

Bij veel voorschriften in de PGS 15 staat een codering: Wabo, Arbo. Is het de bedoeling dat bij het niet naleven van dit voorschrift zowel het bevoegd gezag van de Wabo als de Inspectie SZW handhaaft?

Antwoord

Ja. De codering geeft aan vanuit welke wetgeving het voorschrift is opgenomen. Daaraan is gerelateerd welke overheidsdiscipline in de uitvoering, vergunningverlening, toezicht of advisering over het  voorschrift in beginsel voorziet.

  • Wabo= Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
  • Arbo = Inspectie SZW

De codering Arbo geeft aan dat de voorschriften hun oorsprong vinden in de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie SZW voert daarop controles uit. De codering Wabo geeft aan dat de voorschriften hun oorsprong vinden in de Wabo waarin zowel bouw- als milieuvergunningen (voorheen Wm) zijn gecombineerd. In de meeste gevallen is de gemeente het bevoegd gezag voor de Wabo. De provincies zijn voor de meeste grote en risicovolle bedrijven het bevoegd gezag. Voor de uitvoering van de milieu taken wordt gebruik gemaakt van regionale uitvoeringsdiensten (RUD).

Vindplaats

  • PGS15:2016 paragraaf 0.4
  • PGS15:2011 paragraaf 0.2.3