Opslagtanks

Vraag

Valt een opslagtank met gevaarlijke stoffen onder de PGS 15?

Antwoord

Nee, opslagtanks met gevaarlijke stoffen vallen niet onder de PGS 15, want dit zijn geen verpakkingen. Opslagtanks zijn gedefinieerd in het activiteitenbesluit als: “Vormvaste opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een vormvaste opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. Ze Voor opslagtanks gelden andere PGS-richtlijnen (zie de website van de PGS beheerorganisatie (zie de website van de PGS beheerorganisatie)".